Tektonik Plaklar Sıvı mı?

Bugüne kadar anakaraları oluşturan tektonik plakların hep katı ve kırılabilir olduğu kabul edildi. Acaba esnek ve bükülebilir olamazlar mı? Oxford Üniversitesi'nden Philip England ve ABD'de MIT'ten Peter Molnarböyle bir varsayım ortaya attılar. Bu iki jeofizikçiye göre, taşküre (litosfer: Dünya kabuğunun en üst katmanı) viskozitesi çok yüksek (çok katı) bir sıvı gibi homojen olarak biçim değiştiri ve bu nedenle ona sürekli ortamlar mekaniğinin denklemleri uygulanabilir.
Hesaplarına göre Himalaya'lar bölgesinde, Tibet litosferinin viskozitesi, Dünya'nın yavaş konveksiyon akımları görülen iç bölümünün (manto) viskozitesinin 10-100 katıdır. Fakat bu varsayım herkesçe kabul edilmemiştir.