Siste Hızlı Araba Sürmek

Sisli havalarda arabayı çok hızlı süren sürücülerin tehlikeler yarattığına inanılır. Şimdi İngiliz araştırmacıların iddiasına göre (Wales Üniversitesi), insan beyni sisli havalarda hız konusunda yanılıyor. Araştırmacılar açık ve sisli havalarda çekilmiş trafik görüntülerini deneklere gösterdiler. Denekler sisli havada seyreden arabaların hızlarını olduğundan daha az tahmin ettiler. Bir simulasyon cihazındaki denemeler de benzer sonuç verdi. Başlayan siste sürücü daha yavaş sürmeye başladığını söyledi, ancak gerçekte ise hızını yüzde 40 daha arttırdı.
Bu tahmindeki yanlışlığın kaynağının, sürücünün sisli havada görüş alanındaki kontra yokluğunda veya beyinde bir yanlış bir bağlantıda olduğunu belirtiyorlaır: "Hız algılamasından sorumlu hücreler belki de kontrastaki değişikliği hızdaki değişiklikle karıştırıyor".
Cumhuriyet Bilim Teknik