Horlamaya son..

Fransa'da Bicetre hastanesinde kronik horlamayı ağrısız tedavi edecek yeni bir yöntem bulundu. Aygıt basittir: 460 khz'lik frekans sağlayan bir elektrod. Aygıtın ucu yumuşak damağa dokundurulunca oluşan sıcaklık kollajeni pıhtılaştırır. İyileşme sırasında yumuşak damak hafifçe büzülür ve artık hava akımıyla titremez. Horlama kaybolur. Henüz deneme evresindeki bu yöntem, ağrısız olduğu için, yumuşak damak üzerinde yapılan horlama operasyonlarından üstündür. 10 dakikalık iki tedavi olguların % 70'inde horlamayı sona erdirmektedir.
Science et Vie, Şubat 1999