Arapların HIV'e Direnci Sırrını Koruyor!

Suudi Arabistan'lı araştırmacılara güre, henüz bilinmeyen bir mekanizma, Arapların savunma sistemini HIV enfeksiyonuna karşı güçlendiriyor. Bu ethinin anlaşılması, vücudun AIDS'e karşı nasıl mücadele edeceğini çözmek için bir ipucu verebilir. Suudi Arabistan'da AIDS'e yakalananların sayısı, Amerika'dakininyüzde biri kadar. Bazı beyazlarda rastlanan ve AIDS'e karşı güçlü bir direnç sağlayan bir mütasyon, Araplar'daki bu düşük oranı açıklamak için kullanılabilir. Söz konusu mütasyon, savunma hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir proteinde, CCRS'te, görülüyor. Her 100 beyazdan biri her iki CCRS genininde de bu mutasyonu taşıyor ve sonuçta da AIDS'e karşı çok dirençli oluyor. Kral Faysal Universitesi'nden araştırmacılar, ülke vatandaşı ve HIV taşımayan 105 Araptan aldıkları kan örneklerinde, CCRS mütasyonunu aramışlar. Bunların hiçbirinde, aynı anda her iki CCRS geni de mütasyonlu olanına rastlanılmamış, sadece
bir denekte tek bir CCRS geninde mütasyon görülmüş. Araştırmacılara göre bu durumda bazı bilinmeyen koruyucu etkenler rol oynuyor. İsviçreli araştırmacılar, bu sonucun yetersiz olduğunu, çok daha fazla örneğin incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. Başka bir araştırmacıysa, homoseksüelliğin Araplar arasında Batıdakinden daha az yaygın olduğunu gösteren bir kanıt olmadığını, gözlenen bu farkın Arap kültüründen kaynaklanıyor olabileceğini belirtiyor. Öte yandan, gözlenen bu direncin biyolojik nedenlerden kaynaklanabileceği olasılığının da gözardı edilemeyeceğini ekliyor. Arma&127an Koçer Sa&127ıroğlu
New Scientist, 20 Şubat 1999