Beyinin bir cinsiyeti var mıdır?

Paris'te yapılan bir deney, dişi ve erkeklerin beyinlerinin farklarını yine tartışmaya açacak. Neden dünyayı farklı bir gözle görüyorlar? Nöroloji, beyin ile cinsiyet arasındaki zor çelişkiyi araştırmayı bitiremediler.
Science et Vie Web Sayfası Mart 1999